Maria Zillich

Akademie der Bildenden Künste, München

Akademie výtvarných umění, Mnichov

DEU

Pomocí multižánrové instalace vypráví Maria Zillich příběh dvou mužů na pozadí dějin 2. poloviny 20. století: německého filosofa a italského pastevce, které i přes rozdílný původ a politické názory spojilo celoživotní přátelství. I proto, že jeden z aktérů je autorčiným otcem, můžeme sledovat snahu o důkladnou drobnokresbu v různých médiích, ať už přímo citovanými, počínaje fotografiemi a novinovými články, přes autorčiny kresebné interpretace až po jen volně inspirované instalační detaily a drobná videa.
Pavel Vančát


*, DEU