Organizátoři

Projekt Start Point organizuje Nadace Arbor Vitae ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Start Point podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstavní termíny:

START POINT 2010
GASK, Kutná Hora: 18. 9. — 28. 11. 2010 (opened Tue-Sun, 10-18)
kurátor projektu / project curator: Pavel Vančát
kurátoři výstavy / exhibition’s curators:
Pavel Vančát, Ondřej Chrobák, Mira Keratová
produkce: Hana Šťastná
architektonické řešení: Dominik Lang — Jan Haubelt
grafické řešení: Kolář & Kutálek

START POINT SELECTION
Galerie NTK, Praha: 7. 12. 2010 — 8. 1. 2011
kurátoři výstavy / exhibition’s curators: Pavel Vančát, Milan Mikuláštík