Jaroslav Varga

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

SVK

Ve své práci Komenského 1 (2009–2010) autor představuje 325 obrazů z filmového materiálu, který objevil v prostorech základní školy v Trebišově na východním Slovensku. Škola, kterou kdysi sám navštěvoval (1988–1996), se v posledních letech stala místem jeho městských průzkumů. Před třemi lety byla uzavřena, zůstala opuštěná a byla vyrabována. Poslední, co tu kromě samotné holostavby zůstalo, byly zbytky didaktických filmů dobové socialistické propagandy. Nalezený materiál autor projektoval na zdi zdevastovaného interiéru a nově přefotil na 35mm diafilm.
Práce zpřítomňuje zanikající stavbu na dnes už neexistující adrese – její mikrohistorii, čas, prostor a ideologii bývalé instituce. Posun barevnosti je způsobený strukturou a původní výmalbou zdí, filmy se mění na abstraktní obrazce. Staré příběhy přestávají být důležité a na jejich pozadí se rozvíjí úplně jiný příběh místa, na kterém v nejbližší době vznikne nákupní středisko. Nakonec jde o historii smršťujícího se města (shrinking city), které i autor sám dávno opustil.
Mira Keratová


*, SVK