Akademie výtvarných umění a designu, Univerzita v Lublani

Original Name: 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerzita v Ljubljani
Zkratka: 
ALUO UL Ljubljana
City: 
Ljubljana
Website: 
www.alu.uni-lj.si