Sylvia Gajewska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź

Akademie výtvarných umění W. Strzemińskiego, Lodž

POL

Práce Vášeň a disciplína se zabývá manipulativní silou slov a obrazů, v tomto případě ve sféře politiky. Jedná se o imaginární volební kampaň autorčina alter ega Sylwie Synthetic, postavenou na dvou základních motivech, korespondujících právě se dvěma slovy v jejím názvu. „Disciplína“ odkazuje ke stále aktuálnímu pokušení autoritativní moci, která zavede pořádek a vyřeší všechny problémy, s nimiž se demokracie nedokáže vypořádat. Tato významová vrstva je zde vyjádřena citacemi vizuálního jazyka a symbolů národního socialismu. „Vášeň“ zase nastoluje genderové téma, tedy sex a jeho všudypřítomnost ve světě veřejných obrazů. Ovšem politika je snad jedinou oblastí, kde je erotika dosud tabu, navíc zde má ve spojení s autoritativní dominou spíše pervertovanou podobu. Výsledkem této kombinace je obskurní politický program, koncentrovaný do úderného a zároveň nic neříkajícího hesla a zabalený do svůdného vizuálního stylu.
Marcel Fišer


*1984, POL

CV: 

2010 absolvovala oddělení grafiky na AVU v Lodži.

Výstavy
2009 05.09, Manhatan Gallery, Łódź
2009 Myth, Mythology, Mythomania, BOK RONDO, Łódź
2008 Sexhibition, Studio Ach, Warsawa
2008 3 spojrzenia (3 glances), Stara Gallery, Łódź (solo)
2007 MOST, Young Artists Fair, Warsawa
2007 Beware of the Bitch, Bagdad Cafe, Łódź (solo)