Marek Halasz

Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

Faculty of Fine Arts, Academy of Arts, Banská Bystrica

SVK

Instalace Marka Halásza Můj dům (2010) je založená na velmi osobním výzkumu domácího prostoru autora. Proces objevování a rozkrývání historických vrstev pozemku s domem, který si autor v nedávném období pořídil, ve svém díle nejen dokumentuje, ale umožňuje divákovi získat i aktivnější pozici . Nenabízí mu jen katalogizované artefakty zakonzervované v muzeální architektuře, ale zasvěcuje ho do otevřeného procesu vlastního terénního výzkumu. Instalace je řešená jako abstrahovaná verze samotného prostoru daného místa a jeho katastrální mapy. Celek je dělený na sekce, variabilní části, které umožňují manipulaci diváka s dílem; dále je strukturovaný podle vrstev architektury i jako průřez podzemních úrovní oblasti. Tato archeologická sonda má podobu členěného úložného prostoru, jehož přehlednost autor docílil použitím transparentního plastového materiálu jako pláště, který zakrývá konstrukci. V jisté míře koresponduje s danými reáliemi a současně je prostorovou mentální mapou místa, expozicí pro nalezené relikty.
Mira Keratová


*, SVK