Doris Weinberger

Hochschule für Künste Bremen

Vysoká škola umění Brémy

DEU

Instalace Doris Weinberger má podobu prázdné galerijní místnosti, po jejímž obvodu běží rozvody tepla a vody. Kdyby se z reproduktorů umístěných na plastových rourách neozýval zvukový záznam, řekli bychom, že jde o přirozenou součást infrastruktury domu vedené na povrchu, jak je to běžné v některých technických provozech.
Z reproduktorů se ozývají tři různé druhy zvuků: jednak to jsou záznamy radosti a zklamání tak typické pro hru, kterou u nás známe pod názvem Člověče, nezlob se!; dále pak návod na výrobu výbušniny, vypracovaný na konci 19. století anarchistou Johannem Mostem, který obhajoval použití násilí k politickým cílům; a konečně hrdinské scény z historických filmů o křížových výpravách.
Název instalace Občanská hra je parafrází termínu „občanská válka“. Odráží situaci, kdy se občané západní Evropy a Německa zvláště z ničeho nic ocitli uprostřed „války proti teroru“. Ta pronikla doslova až do jejich domácností, kde se předtím agresivní lidské pudy neškodně ventilovaly pouze ve společenských hrách typu zmíněného Člověče nezlob se!; nyní se přeměnily v hysterickou islamofobii. Svou instalací autorka připomíná opomíjený fakt, že nectnosti připisované islámu už dávno před tím existovaly a dodnes existují také v naší západní kultuře.
Marcel Fišer


*, DEU