David Helán

Akademie výtvarných umění Praha

Akademie výtvarných umění Praha

CZE

Nízká světelnost, rozostřenost, asociativní vrstvení významů, volné oscilováním mezi objektem a akcí, schopnost uvidět předměty i situace, osobní prožívání blízké stavu osvícení, zahlcení vjemy i významy, vážnost poslání a související nutkavá potřeba teoretizovat mohou snad být popisem Helánova přístupu. Lze přidat ještě noc, záblesky, zrnění nebo vyvrhnuté úryvky textů zvláštní naléhavosti. Přestože jediná jednotící síla je patrně zakódována uvnitř nervové centrály umělce, není vyloučena ze hry ani možnost obecněji sdíleného průniku, propojení nebo prožívání.
Ondřej Chrobák


Tradované paměti popisují klinickou smrt mého nepoznaného děda, kterak je bezvěrec v rámci uvedeného úkonu odkázán k povinnosti využít jistého žebříku. Ve světle výbojných výpadů sousedů došlo k rozhodnutí nevyžádaný přelud realisticky založeného děda zhmotnit kovově studeným žebříkem. Autor presentovaného předmětu, zámečník pan Kabelka, ho více než zřetelně propasíroval vrátnicí dílny někoho dalšího. V duchu minulého režimu zbudoval v sadu po mém dědu černou stavbu, aby ji po třicet let zvětšoval. Vystavený žebřík patřil k inventáři chaty našeho souseda.

*1979, CZE